Over deze keuzehulp

De Uitgezaaide nierkanker keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en behandelaren te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Uitgezaaide nierkanker keuzehulp is voor alle good/intermediate en poor risk patiënten met gemetastaseerd heldercellig renaalcelcarcinoom (mRCC) bij bespreken van:
  • start eerstelijns behandeling
  • switch van behandeling vanwege progressie of toxiciteit

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn. De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Dutch Renal Cancer Group (DRCG) standpunten, versie september 2022. Verantwoording: Medisch Inhoudelijke Standpunten (MIS)-groep.

Nederlandse richtlijn niercelcarcinoom, versie 2.0. Verantwoording: Landelijke Werkgroep Urologische Tumoren. Beschikbaar via: oncoline.nl

Erfelijk en familiaire tumoren: Richtlijn voor diagnostiek en preventie, versie 2017. Verantwoording: Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren en Vereniging Klinische Genetica Nederland, Werkgroep Klinische Oncogenetica.

IKNL (Integraal Kanker Centrum Nederland). De cijfers over relatieve overleving zijn gebruikt voor jaren 2011-2021.

Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF, Arén Frontera O, Melichar B, Choueiri TK, Plimack ER, Barthélémy P, Porta C, George S, Powles T, Donskov F, Neiman V, Kollmannsberger CK, Salman P, Gurney H, Hawkins R, Ravaud A, Grimm MO, Bracarda S, Barrios CH, Tomita Y, Castellano D, Rini BI, Chen AC, Mekan S, McHenry MB, Wind-Rotolo M, Doan J, Sharma P, Hammers HJ, Escudier B; CheckMate 214 Investigators. Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018 Apr 5;378(14):1277-1290. doi: 10.1056/NEJMoa1712126. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29562145; PMCID: PMC5972549.
Laatste update
2 juli 2024

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker en heeft het keurmerk Gewone Taal van Stichting Makkelijk Lezen.
Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker Stichting Makkelijk Lezen
Voor de ontwikkeling is een multidisciplinaire werkgroep opgericht met internist-oncologen, urologen, verpleegkundig specialisten urologie/oncologie en patiëntvertegenwoordigers. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud. Ook is Mirjam Garvelink, senior onderzoeker bij het st. Antonius betrokken bij de ontwikkeling.

Tijdens de ontwikkeling heeft een expert- en patiëntpanel meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Uitgezaaide nierkanker keuzehulp is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Urologie met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
Nederlandse Vereniging voor Urologie ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. B.B.M. Suelmann
Dr. B.B.M. Suelmann
Internist-oncoloog
UMC Utrecht
Dr. S.F. Mulder
Dr. S.F. Mulder
Internist-oncoloog
Radboudumc
Dr. M. Los
Dr. M. Los
Internist-oncoloog
St. Antonius Ziekenhuis
Dr. P.J. Zondervan
Dr. P.J. Zondervan
Uroloog
Amsterdam UMC
Dr. F. van den Berkmortel
Dr. F. van den Berkmortel
Internist-oncoloog
Zuyderland
Dr. H.M. Westgeest
Dr. H.M. Westgeest
Internist-oncoloog
Amphia Ziekenhuis
B. van Rixtel
B. van Rixtel
Verpleegkundig specialist
UMC Utrecht
Prof. dr. P.F.A. Mulders
Prof. dr. P.F.A. Mulders
Uroloog
Radboudumc
Dr. A.A.M. van der Veldt
Dr. A.A.M. van der Veldt
Internist-oncoloog
Erasmus MC
E. Wolak
E. Wolak
Projectleider
Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker
Drs. C.C. Bresser
Drs. C.C. Bresser
Arts-onderzoeker
St. Antonius Ziekenhuis

Financiering

Ontwikkeling van de keuzehulp werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Voor de ontwikkeling van de keuzehulp is ook financiële steun ontvangen via een unrestricted grant van Bristol Myers Squibb, Pfizer, Ipsen en Merck Sharp & Dohme. Daarnaast draagt ZorgKeuzeLab financieel bij aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzehulp.

De initiatiefnemers van de keuzehulp streven breed gebruik van de Uitgezaaide nierkanker keuzehulp na. Dat er een keuzehulp is, betekent niet dat deze ook gebruikt wordt. Implementatie is cruciaal. Bij voorkeur als onderdeel van het zorgtraject. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat de patiënt op het juiste moment de juiste informatie ontvangt, én dat er tijd en ruimte is voor arts en patiënt om gezamenlijk de optimale behandelkeuze te maken.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vraagt ZorgKeuzeLab ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.